E-posta : info@esbas.com.tr
Telefon : +90-232-251-3851
TR - EN

EGE SERBEST BÖLGESİ VE ESBAŞ

Ege Serbest Bölgesi 1990 yılından bu yana "Yap-İşlet-Devret" modeliyle bir özel sektör kuruluşu olan ESBAŞ tarafından kurulup işletilmektedir. Tüm altyapı ve gerekli üstyapı yatırımları, enerji, su, telekomünikasyon, doğalgaz, yükleme, boşaltma, nakliye, hamaliye ve 24 saat destek hizmetleri ile itfaiye, yemek ve tüm belediyesel hizmetler ESBAŞ tarafından verilmektedir. Ege Serbest Bölgesi, İzmir'in Gaziemir ilçesinde 2.5 milyon m²'lik bir alan üzerinde kurulmuştur. Bölge, Uluslararası Adnan Menderes Havalimanına 4, İzmir Limanına 12, otoyol ağlarına ise 1 km. mesafededir.

Bölgede bugün itibarıyla 77’si yabancı olmak üzere toplam 171 firma faaliyet göstermektedir. 2018 yılında gerçekleşen ticaret hacmi $ 4,4 milyar ABD doları olup bölgenin hizmete girişinden bugüne kadar gerçekleşen toplam ticaret hacmi ise 75 milyar ABD dolarına ulaşmıştır.

Ege Serbest Bölgesinde yaratılan istihdam yaklaşık 20.000 kişidir. Türkiye'deki 18 serbest bölgede yaratılan toplam istihdamın ve yatırımın 1/3' ü Ege Serbest Bölgesinde bulunmaktadır.

Bir üretim Serbest Bölgesi olan Ege Serbest Bölgesinde ağırlıklı olarak havacılık ve savunma sanayi, elektronik-elektronik, otomotiv, makine imalat ve montajı, kimya, enerji, tekstil, gıda işleme ve paketleme gibi sektörler yer almaktadır. En fazla ticareti yapılan mallar ise, tekstil ürünleri, konfeksiyon, ağır iş makineleri, kimyasal ürünler ve dayanıklı tüketim mallarıdır.

TÜRKİYE’DE YATIRIM YAPMAK İÇİN BAŞLICA NEDENLER

Türkiye’nin nüfusu 80 milyon olup yaş ortalaması 31,7’dir. Doğu-Batı ve Kuzey-Güney arasında doğal bir köprü işlevi görerek önemli pazarlara giden etkili ve uygun maliyetli bir çıkış noktasında bulunan Türkiye, güçlü bir sanayi ve hizmet kültürüne sahiptir.

Türkiye ekonomisi, son yıllarda gösterdiği üstün performans ve yakalanan yüksek büyüme rakamlarını, 2002 yılından bu yana sürdürülen reformlarla desteklenen tutarlı finans politikalarına borçludur. Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye’yi doğrudan yabancı yatırım (DYY) rakamlarında bölgesinin lideri yaparken, bir yandan da ekonomi ve finans sektöründe devrim niteliğinde yeniliklerin önünü açmıştır.

Türkiye'nin son on yıl içerisinde yakaladığı ekonomik başarı, birçok uzmanı ve uluslararası kurumu etkilemiş ve ülkenin geleceği hakkında oldukça emin öngörülerde bulunulmasını sağlamıştır. Örneğin, OECD tahminlerine göre, Türkiye 2012-2017 döneminde yıllık ortalama % 5,2 büyüme oranıyla OECD’ye üye ülkeler arasındaki en hızlı büyüyen ekonomi olacaktır.


Türkiye, sergilediği üstün performans sayesinde, küresel ölçekte sıra dışı bir “yükselen ekonomi” haline gelmiş, satın alma gücü paritesine göre GSYİH sıralamasında, 2017 yılında AB üyesi ülkelerle kıyaslandığında 6. büyük ekonomi, dünyanın ise 17. büyük ekonomisi konumuna yükselmiştir.

  • Son on yılda çekilen toplam 158 milyar ABD doları tutarındaki doğrudan yabancı yatırım
  • 2013 yılında dünyanın en büyük 17. ekonomisi, AB üyesi ülkelerle kıyaslandığında ise 6. büyük ekonomi (satın alma gücü paritesine göre GSYİH, IMF-WEO)
  • 2002-2017 yılları arasında yılda yaklaşık % 5,8 olarak gerçekleşen yıllık ortalama reel GSYİH büyümesi
  • 2003 yılında 305 milyar ABD doları seviyesinden, 2017 yılında 851 milyar ABD dolarına ulaşan GSYİH
  • Sıkı mali disiplin ve tutarlı ekonomi politikaları
  • Küresel ekonomik krize karşı dayanıklılığı kanıtlanmış finans sektörü

KISA KISA TÜRKİYE'DE YATIRIM YAPMAK İÇİN BAŞLICA NEDENLER

BAŞARILI EKONOMİ

Hızla gelişen ekonomi; 2002 yılında 231 milyar ABD doları olan GSYİH, 2017 yılında üç kattan fazla artarak 851 milyar ABD dolarına yükseldi (TÜİK)

İstikrarlı ekonomik büyüme; 2002 ve 2017 yılları arasında yıllık ortalama reel GSYİH %5,8 arttı (TÜİK)

Yıllık ortalama %5,0 oranındaki reel GSYİH büyüme hızıyla 2018-2019’da OECD üyesi ülkeler arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olması beklenen ve gelecek vadeden bir ekonomi (OECD)

2017 yılında dünyanın en büyük 13. ekonomisi ve AB bölgesi ile karşılaştırıldığında en büyük 5. ekonomi (Satın Alma Gücü Paritesi’ne göre GSYİH, IMF WEO)

Son 15 yılda 193 milyar ABD doları doğrudan yabancı yatırım çeken kurumsallaşmış ekonomi (TCMB)

2002 ve 2017 yılları arasında %335 artışla 157 milyar ABD dolarına yükselen ihracat hacmiyle dinamik ve olgun bir özel sektör (TÜİK)

NÜFUS

81 milyonluk nüfus (2017, TÜİK)

Genç, dinamik, eğitimli, çok kültürlü, yarısı 31,7 yaşın altında nüfus

NİTELİKLİ VE REKABETÇİ İŞ GÜCÜ

31,6 milyonu aşkın genç, eğitimli ve motive profesyonel (2017, TÜİK)

Artan çalışan verimliliği

Yarısı meslek liseleri ve teknik liselerden olmak üzere 985.000’in üzerinde lise mezunu (2017, MEB) 

183’ten fazla üniversiteden yılda 800.000’i aşkın mezun (2017, YÖK)

LİBERAL VE YENİLİKLERE AÇIK BİR YATIRIM ORTAMI

Ortalama 6,5 günde şirket kurulumu sunan iş dostu bir ortam (Dünya Bankası İş Yapma Raporu 2018)

Son derece rekabetçi yatırım koşulları, güçlü bir sanayi ve hizmet kültürü

2017 yılında yaklaşık 58.400 yabancı sermayeli şirket (Ticaret Bakanlığı)

Transfer Garantisi

ALTYAPI

Ulaşım, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde yeni ve gelişmiş teknik altyapı

Son derece gelişmiş, düşük maliyetli deniz ulaşımı, Orta ve Doğu Avrupa’ya demir yolu ile ulaşım avantajı

MERKEZİ KONUM

Doğu-Batı ve Kuzey-Güney arasında doğal bir köprü işlevi görerek önemli pazarlara giden etkili ve uygun maliyetli bir çıkış noktası

Avrupa, Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki 1,7 milyar müşteriye kolay erişim imkânı

Toplam GSYİH’leri 25 trilyon ABD doları olan çok sayıda pazara erişim

Avrupa'nın enerji koridoru ve terminali

Doğu ile Batı’yı birbirine bağlayan önemli bir enerji terminali ve geçidi 

DÜŞÜK VERGİLER VE TEŞVİK OLANAKLARI

% 33’ten % 20’ye düşen Kurumlar Vergisi

Kurumlar Vergisi’nden tamamen veya kısmen muafiyet ve işverenlerin sosyal güvenlik payına destek gibi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sanayi Bölgeleri ve Serbest Bölgeler için uygulanan vergi avantajlarının yanı sıra arazi tahsisi

AB İLE 1996'DAN BU YANA GÜMRÜK BİRLİĞİ

AB ile Gümrük Birliği ve 20 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması

BÜYÜK İÇ PAZAR

2002-2017 arasında 23 milyondan 78,9 milyona çıkan cep telefonu abonesi sayısı TÜİK)

2002-2017 arasında 33 milyondan 193 milyona yükselen hava yolu yolcusu sayısı (TÜİK)

2002-2017 arasında 13 milyondan 32 milyona ulaşan yabancı turist sayısı (TÜİK)

  
 

İZMİR'DE YATIRIM YAPMAK İÇİN BAŞLICA NEDENLER

Sosyoekonomik gelişmişlik ve rekabetçilik endeksinde Türkiye’nin üçüncü büyük şehri olan İzmir, aynı zamanda Ege Bölgesinin merkezidir. Zengin doğal kaynaklara, yüksek sermaye birikimine, yetişmiş insan gücüne, gelişmiş kurumsal yapıya, bilim ve teknolojik altyapıya ve güçlü ulaşım ağlarına sahiptir. Ege Denizi’nin kıyısında yer alan şehrin nüfusu 4 milyondur. Dünyanın en eski liman kentlerinden biri olan İzmir, farklı kültür, dil ve dinden olan insanlar için her zaman önemli bir buluşma noktası sayılmıştır.

Türkiye’nin önemli dış ticaret kenti olan İzmir, son derece nitelikli iş gücüne ve gelişmiş bir altyapıya sahiptir. Çevresi, zengin tarihi ve kültürel mirası, doğal güzellikleriyle gözde bir turizm merkezidir. İzmir’de üretilen sanayi ürünlerinin kalitesi, uluslararası standartları karşılayacak niteliktedir. Bu tarihi kent, çağlar boyunca, canlı bir ticaret, kültür ve sanat merkezi olmuş Ege’nin hatta "Akdeniz’in Yıldızı" olarak anılmıştır.

Serbest bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgelerinin yanı sıra Türkiye’nin en önemli ikinci limanına sahip olan İzmir, yatırım için Ege Bölgesinin cazibe merkezidir.

İzmir 8,6 yıl ortalama eğitim süresiyle Türkiye ortalamasının üzerindedir. İzmir 9 üniversitesi, mesleki eğitim veren liseleri ve fakülteleri ve yabancı dil düzeyi ile Türkiye’de nitelikli insan kaynağı açısından öne çıkmaktadır. Ayrıca İngilizce, Almanca, Fransızca ve İtalyanca gibi önde gelen Avrupa dillerinin yanı sıra, Rusça, Japonca ya da Çince gibi dillerin eğitiminin verildiği kurumlar da bulunmaktadır.

İzmir'in aralarında Hugo Boss, TESCO, Akzo Nobel, Delphi, Tetra Pak, British American Tobacco, Japan Tobacco International, Philip Morris, Krone, Rultrans, Mahle, Cummins, Kale Pratt&Whitney, Gates, PFW, Eldor, Aero gibi dünyanın önde gelen, çok uluslu firmalarıyla iş geçmişinin olması büyük bir önem taşımaktadır.