E-posta : info@esbas.com.tr
Telefon : +90-232-251-3851
TR - EN

CEO'NUN MESAJI

İzmir bugün 4 milyona ulaşan nüfusuyla ve 8.500 yıllık geçmişiyle, asırlar boyu dünyada üretim ve ticaretin en önemli merkezlerinden biri olmuştur ve olmaya da devam etmektedir.

Ege Serbest Bölgesi, gerek yaklaşık 4,4 milyar dolar yıllık ticaret hacmi ve gerekse 19.902 kişilik istihdamı ile Türkiye’nin en büyük serbest bölgesi ve ihracat üslerinden biri konumundadır.

Ege Serbest Bölgesinin kuruluşuna başlandığı 1990 yılında 40.000 nüfuslu bir köy olan Gaziemir, bugün 150.000’e yaklaşan nüfusuyla Türkiye’nin en hızlı gelişen ve kalkınan ilçesi durumundadır.

Bugün Türkiye’de 18 serbest bölge faaliyette olup, yıllık yaklaşık 20 milyar dolar ticaret hacmiyle Türkiye’nin dış ticaretinde yaklaşık %5 paya sahiptir.

Maalesef Türkiye dış ticaret açığı veren bir ülkedir ve Serbest Bölgelerin Türkiye ekonomisi için önemi bu noktada bir kez daha ön plana çıkmaktadır. Türkiye’nin ihracat rekorları kırmış olduğu 2018 yılında dahi ihracatın ithalatı karşılama oranı %75 olarak gerçekleşmişken Ege Serbest Bölgesi’nde 2018 yılı ihracatın ithalatı karşılama oranı %165 olarak gerçekleşmiştir. Görülüyor ki, döviz kazandırıcı faaliyetler bakımından, serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmalar, ülke ekonomisine çok önemli bir katkı sağlamaktadır. Türkiye’de bulunan yüzlerce firma Ege Serbest Bölgesi'ndeki firmalara mal ve hizmet sağlamakta ve bu şirketlerdeki binlerce çalışan Ege Serbest Bölgesi'ndeki faaliyetlerinden geçimini sağlamaktadır.

Ege Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmalar ülkemizin inovasyon kültürünün gelişmesine ve yeni fikirlerin işe dönüştürülerek ekonomiye kazandırılmasına katkıda bulunmaktadır. Bunun en önemli göstergesi ihracat ve ticaret hacmidir. Türkiye’de ihracatın kg fiyatı son üç yılda ortalama 1,37 USD olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin 2023 hedefi 4,1 USD olan Almanya’nın kg değerine çıkmak olarak gösterilmektedir. Bu oranı yukarı seviyelere yükseltmek son derece zor ve meşakkatlidir zira bu hedefe ulaşabilmek için teknoloji yoğun sektörlerde yatırım gerekmektedir. Ege Serbest Bölgesinde ihracatın kg fiyatı son üç yıl verilerine göre ortalama 8,92 USD, olarak gerçekleşmiştir.

ESBAŞ olarak geçmiş başarılarımızla övünüyor, gurur duyuyoruz. Bugüne kadar yaptıklarımız, yapacaklarımızın da göstergesi olacaktır. Bizler, Ege Serbest Bölgesi'nin kurucusu Kaya Tuncer’in hayalini gerçekleştirerek ESBAŞ’ı daha nice yıllar yaşatabilmek için, başarılarımızı arttırarak devam ettireceğiz.

Bu amaca ulaşabilmek için hepimiz, en üstün iş neticelerini çıkarmak üzere çalışacağız. Mükemmellik yolunda her gün yeni bir adım atacağız. Cesurluk, Kararlılık, Etik Olmak, Müşteri Odaklılık, İnsan Odaklılık ve Yenilikçilik ilkelerimiz bizlere her zaman yol gösterecektir.

Gelişerek ve büyüyerek varlığımızı sürdüreceğiz. Bu doğrultuda, hedeflerimize beraberce ulaşacağımıza dair inancım tamdır.

Bize olan güvenleri için hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, Bölgede faaliyet gösteren ve göstermeye aday tüm firmalara ve özverili gayretleri için tüm ESBAŞ çalışanlarına bu vesileyle teşekkürü bir borç bilirim.

Saygılarımla,
Dr. Faruk GÜLER

PROFESYONEL YÖNETİM

ESBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yürütme Kurulu Başkanı

ESBAŞ, 500 kişilik uzman kadrosuyla 180 firma ve 18.000 çalışana ev sahipliği yapan Ege Serbest Bölgesi'nin kurulup işletilmesinden sorumludur. ESBAŞ'ın temel çalışma misyonu, Ege Serbest Bölgesindeki firmalarla işbirliği yapmak, firmaların temel ihtiyaçlarını verimli bir şekilde karşılamak ve bütün bölge firmalarının kendi iş hedeflerini başarıyla sürdürebildikleri uygun maliyetli, sorunsuz bir iş ortamı sağlamaktır. ESBAŞ, çalışmalarında bir ilke daha imza atarak dünyada 4 kalite belgesine sahip -ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine sahip ilk Türk Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi olmuştur.

 

Bu belge ile mevcut sistemini sürekli iyileştirmeyi hedefleyerek, kullanıcı firmalarına en yüksek faydayı sağlayacak hizmetleri sunmakta ve aday firmaların tercihlerini Ege Serbest Bölgesine yönlendirmektedir. ESBAŞ 3 Ekim 2012 tarihinde Türkiye Kalite Derneği ile "İyi niyet Bildirgesi" imzalayarak, Ulusal Kalite Hareketine katılmıştır ve EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) mükemmellik modelinin uygulanması ile ilgili çalışmalara başlamıştır.

 

 

VİZYON, DEĞERLER VE ETİK KURALLAR

Vizyonumuz

 • Ege Serbest Bölgesi’ni alanında Mükemmeliyet Merkezi yapmak,
 • Uzun vadeli geleceğimizi sürekli büyüyerek ve gelişerek güvenceye almak.

Misyonumuz

Uzun dönemli ve sürdürülebilir kamu yararı sağlama bilinci ile Türkiye’nin ve dünyanın örnek bir sanayi bölgesi olarak;

 • Paydaşlarımızın beklentilerini mükemmellik yaklaşımıyla karşılamak,
 • Türkiye ekonomisine destek olmak ve istihdamı arttırmak amacıyla yabancı yatırımcıları Türkiye’ye çekecek çalışmalar yapmak,
 • Yüksek teknoloji uygulamalı, çevreye duyarlı, ihracata yönelik üretim ile ticaret şirketlerini faaliyet alanımıza çekmek,
 • Sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmalarımızı geliştirmek,
 • Hizmetlerimizi çeşitlendirerek sürekli geliştirmek

Kalite Politikamız

 • Müşteri odaklılık ve bu yönde çalışan bilinci,
 • Gözden geçirme, sürekli gelişim ve iyileştirme,
 • Paydaşlarla karşılıklı yarara ve güvene dayalı ilişkiler,
 • Verimlilik,
 • Yasal şartlara ve standartlara uyum,
 • Kalite bilinci.

Değerlerimiz

Tüm faaliyetlerimizi mükemmellik felsefesinin üzerine inşa eder, değerlerimiz ile yaşama geçiririz.

1. Cesurluk
Sahip olduğumuz bilgi ve tecrübeden aldığımız güçle işimizi cesurca yaparız.
2. Kararlılık
İşlerimizi yaparken, ilişkilerimizi koruyarak; sabır ve azimle engellerin üstesinden geliriz. Hedeflerimize ulaşmak için kararlılık ve inançla çalışırız.
3. Etik Olmak
Paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde sahip olduğumuz etik kurallarımızla ahlaki mükemmelliği her şeyin üstünde tutarız.
4. Müşteri Odaklılık
Kendimizi, mevcut ve potansiyel müşterilerimize kapsamlı, sürekli ve güvenilir hizmetler sunmaya adarız.
5. Yenilikçilik
Bilgi birikimi ve verimliliğin sürekli geliştirildiği, yenileşim ve yaratıcılığın zengin olduğu bir ortam yaratırız.
6. İnsan Odaklılık
İşimizi yaparken çalışanlarımız dâhil tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizi insani değerler çerçevesinde yürütürüz.

İş Etiği Kurallarımız

İş Etiği Kurallarımızı detaylı olarak incelemek için tıklayınız.

Politikalarımız

Politkilarımızı detaylı olarak aşağıdaki bağlantılardan inceleyebilirsiniz

İSG Politikamızİnsan Kaynakları Yönetimi Politikamız , ÇYS PolitikamızYenileşim ve Yaratıcılığın Yönetilmesi PolitikamızTeknoloji Yönetimi PolitikamızTedarikçi ve İşbirliklerinin Yönetilmesi PolitikamızESBAŞ Sürdürülebilirlik PolitikamızMüşteri İlişkileri Yönetimi Politikamız

ESBAŞ’IN KURUCUSU KAYA TUNCER

ESBAŞ’ın ve Ege Serbest Bölgesinin kurucusu merhum Kaya TUNCER, 1989 yılında ESBAŞ’ı kurarak, Ege Serbest Bölgesinin gelişimi için kolları sıvadı. 22 yıl süren yoğun bir çalışma sonrası, yerli ve yabancı firmaların üretim ve ticaret faaliyetinde bulunduğu, 19.000 kişinin istihdam edildiği, her yıl yaklaşık 4 milyar doları aşan ticaret hacminin gerçekleştiği, çalışanlara tüm çağdaş sosyal imkanların sağlandığı, dünyanın örnek endüstri şehirlerinden birini yarattı.

Kaya TUNCER, dünyadaki 3 Uzay Kampından biri olan Uzay Kampı Türkiye’yi kurarak, 55 ülkeden 185.000’in üzerinde gencin bir araya gelmesini ve birbirlerini tanımalarını sağlamıştır. Ayrıca, kurduğu vakıf aracılığıyla da 40 ülkeden 7.500 gencin burslu olarak kamp programlarından ücretsiz olarak faydalanması için imkan yaratmıştır.

Kaya TUNCER, bir taraftan Ege Serbest Bölgesinin gelişimi için planlı ve programlı çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da sosyal sorumluluk bilinciyle İzmir’e maddi manevi çok değerli katkılarda bulunmayı ihmal etmemiştir. Gaziemir gençliğine armağan ettiği Kapalı Spor Salonu, Gaziemir kadınlarına armağan ettiği Kadın Sığınma Merkezine olan katkıları, KİTVAK tarafından kurulan Misafirhaneye yaptığı maddi katkılar, İzmir EXPO 2020 organizasyonuna sağladığı maddi katkılar bunlardan bazılarıdır. Kaya TUNCER eğitim ve çalışma hayatı boyunca birçok ödül almıştır.

ESBAŞ’ın ve Ege Serbest Bölgesinin Kurucusu merhum Kaya TUNCER, 7 Ocak 2012, Cumartesi günü aramızdan ayrılmıştır.

İyi insanlar asla ölmez. Türkiye ve İzmir Kaya TUNCER’i şükranla ve minnetle anıyor.

İŞTİRAKLERİMİZ

MOPSAN A.Ş.

1999 yılında, ESBAŞ Ege Serbest Kurucu ve İşleticisi A.Ş girişimi olarak kurulan MOPSAN İNŞAAT A.Ş. , yurt içinde her türlü inşaat ve taahhüt işleri, proje, etüd, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, inşaat bakım ve onarım işlerini gerçekleştirdikten sonra 2005 yılından itibaren konut projelerine başlamıştır.

www.mopsaninsaat.com.tr

YÜKSEK VADİ EVLERİ

Yüksek Vadi Evleri Projesi Karşıyaka’ nın sırtlarında görkemli bir edayla yükselmektedir.


 


www.karsiyaka360.com

UZAY KAMPI TÜRKİYE

Uzay Kampı Türkiye; İzmir’de, çağdaş bir endüstri merkezi olan Ege Serbest Bölgesi’nde ESBAŞ tarafından işletilmektedir. Uzay Kampı Türkiye dünyadaki üçüncü; Türkiye, Ortadoğu, Güneydoğu Avrupa ve Batı/Orta Asya’da bulunan tek uzay kampıdır.


www.spacecampturkey.com

ESBAŞ'IN KİLOMETRE TAŞLARI

15 Haziran1985

Serbest Bölgeler Kanunu

Türkiye’nin ihracatını ve yabancı yatırımını arttırmak, teknoloji transferi sağlamak ve gençlere istihdam yaratmak amacıyla 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu hükümet tarafından yürürlüğe konuldu. 

10 Temmuz1989

ESBAŞ’ın Kuruluşu

Kaya Tuncer, dönemin Türk hükümeti tarafından seçildikten sonra, Türkiye’nin özel sektör tarafından kurulan ilk serbest bölgesi Ege Serbest Bölgesi’nin kurucu ve işletici şirketi ESBAŞ’ı kurdu. 

14 Ağustos1990

Faaliyete Geçiş

Ege Serbest Bölgesi resmi olarak faaliyete geçti

01 Ocak1995

G20 Ülkelerinde Pazarlama Faaliyetleri

ESBAŞ G20 ülkelerinden doğrudan yatırım çekmeye yönelik 15 yıllık bir süreyi kapsayan yoğun bir pazarlama/tanıtım programı başlattı. Bu sürede yabancı dergilerde 200’ü aşkın reklam veren ESBAŞ, 50’ye yakın road-show programı gerçekleştirdi. 

29 Kasım1997

ESBAŞ Teknoloji Merkezi Açılışı

Dönemin T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel ESBAŞ’ı ziyaret ederek ESBAŞ Teknoloji Merkezinin açılışını yaptı.

31 Aralık1997

1 Milyar $ Ticaret Hacmi

Ege Serbest Bölgesinin ticaret hacmi 1 milyar doları aştı

12 Haziran2000

Uzay Kampı Türkiye Açıldı

Bir ESBAŞ girişimi olan Uzay Kampı Türkiye açıldı

10 Ekim2001

ESBAŞ'ta 60'ıncı Konferans

ESBAŞ dünyanın 70 ülkesinden 18.000’e yakın işadamı, bürokrat, teknokrat ve STK temsilcisinin katılımıyla yaklaşık 60 konferans gerçekleştirdi.

31 Aralık2003

10.000 Kişilik İstihdam

 Ege Serbest Bölgesinin istihdamı 10.000 kişiye ulaştı.

05 Şubat2005

Başbakan Ziyareti

T.C. Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Ege Serbest Bölgesini ziyaret etti.

01 Kasım2006

4'üncü ISO Kalite Belgesi Alındı

ESBAŞ 4 ISO kalite belgesine sahip dünyanın ilk serbest bölge kurucu ve işletici şirketi oldu.

02 Ocak2007

Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği Kuruldu

Türkiye’nin ilk Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği ESBAŞ’ın girişimleriyle İzmir’de kuruldu.

29 Haziran2009

“Sağlık için İzmir” Konferansı

ESBAŞ, “Sağlık için İzmir” konferansına ev sahipliği yaparak, INOVIZ İzmir Sağlık Kümelenmesinin kurulmasına destek oldu.

07 Mayıs2011

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ESBAŞ Ziyareti

T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ESBAŞ’ı ziyaret ederek, Kale-Pratt Whitney firmasının temel atma törenini gerçekleştirdi.  

07 Ocak2012

Kaya Tuncer'ın Vefatı

ESBAŞ’ın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Tuncer vefat etti. Mary Tuncer ESBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

03 Ekim2012

EFQM Yönetim Modeli Uygulaması

ESBAŞ, Ege Serbest Bölgesini bir mükemmellik merkezi haline getirmek üzere kullanılan EFQM yönetim modeli uygulamasına başladı.

31 Aralık2012

5 Milyar $ Ticaret Hacmi

Ege Serbest Bölgesinin yıllık ticaret hacmi 5 milyar dolara ulaştı.

14 Ocak2013

Dr. Faruk Güler'in Yürütme Kurulu Başkanlığı

Dr. Faruk Güler ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı olarak göreve başladı.

11 Aralık2013

2013 Dünya Serbest Bölgeler Konferansı

ESBAŞ ev sahipliğinde 2013 Dünya Serbest Bölgeler Konferansı gerçekleştirildi. 

01 Ocak2015

ESBAŞ 25. Yılını Kutladı

ESBAŞ ve Ege Serbest Bölgesi kuruluşunun 25. Yılını Kutladı.

18 Ağustos2016

Genişleme ve Süre Uzatımı Sözleşmesi İmzalandı

T.C. Ekonomi Bakanlığı ile ESBAŞ’ın ruhsat süresinin uzatılması ve Ege Serbest Bölgesinin genişlemesi konusunda sözleşme imzalandı.

03 Ekim2017

ESBAŞ Bergama'da Yeni Bir Serbest Bölge Kurma Çalışmalarına Başladı

Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü ile Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi-ESBAŞ arasında, Batı Anadolu Serbest Bölgesinin kurulması ve işletilmesine yönelik bir ön protokol imzalandı. Ekonomi Bakanı Sn. Nihat Zeybekci’nin teşrifleri ile imzalanan protokol töreni 3 Ekim Salı günü iş dünyasından çok sayıda temsilcinin katılımı ile gerçekleşti. 

23 Kasım2017

ESBAŞ Bir İlke Daha İmza Atarak Türkiye Mükemmellik Ödülünün Sahibi Oldu

Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A. Ş.- ESBAŞ, Kalite Derneği - KalDer tarafından verilen 2017 Türkiye Mükemmellik Ödülünün sahibi oldu.

03 Mayıs2018

PERYÖN Memnuniyet ve Bağlılık Ödülü ESBAŞ'ın Oldu

ESBAŞ, PERYÖN tarafından verilen İnsana Değer Ödülleri kapsamında Memnuniyet ve Bağlılık kategorisinde ödüle layık görüldü.