POLİTİKALARIMIZ

POLİTİKALARIMIZ

POLİTİKALARIMIZ

Çerez Politikası

ÇEREZ POLİTİKASI

ESBAŞ çerez politikası (aşağıda kısaca “Politika” olarak anılacaktır.) ESBAŞ Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş (ESBAŞ) tarafından hazırlanmıştır ESBAŞ Kişisel Verilerin Korunması,Saklanması ve İmhası politikasının ekini oluşturmaktadır.

Birçok web sitesi gibi www.esbas.com.tr  de  ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, Portal üzerinde trafik analizi gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını anlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır.

ESBAŞ, bu Politika’yı Portal’da hangi çerezlerin kullanıldığını ve ziyaretçilerin bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır.

Çerez ("Cookie") Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.

Çerezler konusundan daha detaylı bilgi için http://www.aboutcookies.org ve http://www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

 

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları bakımından sınıflandırılabilir.

 • Sahibine göre, Portal çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Portal çerezleri, ESBAŞ tarafından yönetilirken, üçüncü taraf çerezlerini farklı firmalar yönetmektedir.
 • Kullanım ömrüne göre,  oturum  çerezleri  ve  kalıcı  çerezler  kullanılmaktadır.

Oturum çerezleri ziyaretçinin Portal’ı terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler

değişen sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalmaktadır.

 • Kullanım amaçlarına göre, Portal’da   teknik  çerezler,  doğrulama  çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.
Oturum Çerezleri

Oturum  çerezleri  ziyaretçilerimizin  Portal’ı  ziyaretleri  süresince

kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

 

Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince Portal’ın düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamaktır.Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.

Kalıcı Çerezler

Kalıcı  çerezler  Portal’ın  işlevselliğini  artırmak,  ziyaretçilerimize

daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler ziyaretçi tercihlerini hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla kullanılan cihazda depolanır.

 

Kalıcı çerezlerin bazı türleri Portal’ı kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

 

Kalıcı çerezler sayesinde Portal, aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda Portal tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır  ve  size  iletilecek içerik bu  doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

Teknik Çerezler

Teknik  çerezler  ile  Portal’ın  çalışması  sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Hedefleme/Reklam Çerezleri

Portal’da kullanıcılara sunulan reklamları özelleştirmek ve zaten görüntülenmiş reklamların tekrar gösterilmesini engellemek için kullanılan çerez türleridir.

Kişiselleştirme Çerezleri

Kullanıcıların  tercihlerini  farklı  Portal  sayfalarını  ziyarette de

hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

Analitik Çerezler

Analitik çerezler ile Portal’ı ziyaret  edenlerin  sayıları, Portal’da

görüntülenen sayfaların tespiti, Portal ziyaret saatleri, Portal sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

 

Çerez Tercihleri Nasıl Yönetilir?

Ziyaretçilerin kendilerine ait hangi kişisel verilerin toplanabildiği konusunda tercihlerini serbestçe kullanabilmesi ESBAŞ için son derece önemlidir. Bununla birlikte, Portal’ın çalışması için zorunlu olan Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olamamaktadır. Ayrıca, bazı Çerezlerin kapatılması halinde Portal’ın çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatırız.

Portal’da kullanılan Çerezlere dair tercihlerini ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Ziyaretçiler, Portal’ı görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere  ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Portal’a erişim  sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
 • Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
 • Google tarafından sağlanan  kişiselleştirilmiş  reklam  deneyimini  yönetmek  için

 tıklayınız.

 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihleriniz

Online Choices üzerinden yönetilebilir.

 • Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

 

Ziyaretçiler Hangi Haklara Sahip?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler,

ESBAŞ’a başvurarak, kendileriyle ilgili,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme   amacını   ve   bunların   amacına   uygun   kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından yazılı olarak iletildiğinde her hâlükârda

30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

 

Rıza ve Politika'daki Değişiklikler

ESBAŞ, Politika ile ziyaretçilerine Çerez kullanımı konusunda detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda bilgilendirmede bulunmayı hedeflemiştir. Bu bakımdan, Portal’da yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Portal’ın kullanmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Ziyaretçilerin Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

ESBAŞ,  Politika  hükümlerini  dilediği  zaman  değiştirebilir.  Güncel Politika Portal’da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

 

Son güncelleme tarihi: 21/10/2019

KVKK Genel Aydınlatma Metni

ESBAŞ Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi

Kurumsal Web Sayfası Aydınlatma Metni

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “veri sorumlusu”; Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketidir. (“ESBAŞ”)

Veri sorumlusunun faaliyetleri ve İletişim kanalları hakkında detaylı bilgiye www.esbas.com.tr web sitesi üzerinden erişilebilmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

ESBAŞ Web Sitesi İletişim Formunu dolduran kişiye ait;

Konu, Ad, Soyad, E-Posta, Firma Adı, Telefon, Ülke, Bizi Nasıl Öğrendiniz, İletilmek İstenen Mesaj verileri, müşteri ve potansiyel müşteri geri bildirimlerinin ve beklentilerinin alınması ve değerlendirilmesi, ürün ve hizmetlerimiz ile Ege Serbest Bölgesine ilişkin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, yasal birimlere ilişkin bildirim yükümlülüklerinim yerine getirilmesi, bilgilendirme amacıyla konferans ve seminerlerin düzenlenmesi, sosyal sorumluluk faaliyetlerinin yerine getirilmesi, form aracılığı ile gelen talep ve soruların cevaplanması amaçları ile sınırlı olarak işlenmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, aşağıdaki amaşlar dahilinde , ESBAŞ Operasyonel birimleri, kanunen yetkili kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

Bu amaçlar şunlardır:

 • Yasa gereği ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Bölge Yatırım Olanakları Hakkında Bilgilendirme, Pazarlama Faaliyetleri, Soru ve Taleplerin karşılanması

 

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kanun’un 5. maddesinde belirtilen, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak, internet üzerinde doldurulan elektronik bir form aracılığı ile kısmen otomatik olarak işlenmektedir.

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre ESBAŞ Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.’nin Akçay Cad No:144/1 Gaziemir/İZMİR adresine yazılı olarak veya ‘esbas@hs03.kep.tr’ adresine e-posta yolu ile iletebilirsiniz.

 

deneme

Bu sitede çerezler kullanır. Siteyi kullanmaya devam ederseniz, çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi için tıklayınız.