PDPL DISCLOSURE FORM

PDPL DISCLOSURE FORM

PDPL DISCLOSURE FORM

PDPL DISCLOSURE FORM

ESBAŞ Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi

Kurumsal Web Sayfası Aydınlatma Metni

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “veri sorumlusu”; Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketidir. (“ESBAŞ”)

Veri sorumlusunun faaliyetleri ve İletişim kanalları hakkında detaylı bilgiye www.esbas.com.tr web sitesi üzerinden erişilebilmektedir.

 

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

ESBAŞ Web Sitesi İletişim Formunu dolduran kişiye ait;

Konu, Ad, Soyad, E-Posta, Firma Adı, Telefon, Ülke, Bizi Nasıl Öğrendiniz, İletilmek İstenen Mesaj verileri, müşteri ve potansiyel müşteri geri bildirimlerinin ve beklentilerinin alınması ve değerlendirilmesi, ürün ve hizmetlerimiz ile Ege Serbest Bölgesine ilişkin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, yasal birimlere ilişkin bildirim yükümlülüklerinim yerine getirilmesi, bilgilendirme amacıyla konferans ve seminerlerin düzenlenmesi, sosyal sorumluluk faaliyetlerinin yerine getirilmesi, form aracılığı ile gelen talep ve soruların cevaplanması amaçları ile sınırlı olarak işlenmektedir.

 

  1. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, aşağıdaki amaşlar dahilinde , ESBAŞ Operasyonel birimleri, kanunen yetkili kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

Bu amaçlar şunlardır:

  • Yasa gereği ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
  • Bölge Yatırım Olanakları Hakkında Bilgilendirme, Pazarlama Faaliyetleri, Soru ve Taleplerin karşılanması

 

  1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kanun’un 5. maddesinde belirtilen, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak, internet üzerinde doldurulan elektronik bir form aracılığı ile kısmen otomatik olarak işlenmektedir.

 

  1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre ESBAŞ Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.’nin Akçay Cad No:144/1 Gaziemir/İZMİR adresine yazılı olarak veya ‘esbas@hs03.kep.tr’ adresine e-posta yolu ile iletebilirsiniz.

 

Bu sitede çerezler kullanır. Siteyi kullanmaya devam ederseniz, çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi için tıklayınız.